PO2021: Lista osób zwolnionych z egzaminu

Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab. Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobrą) albo 4.5 (dobrą plus), w zależności od wyniku z lab. Ocena zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

 1. **3185   5
 2. **5661   5
 3. **5691   5
 4. **5710   4.5
 5. **5715   4.5
 6. **5723   5
 7. **5750   5
 8. **5755   4.5
 9. **5764   5
 10. **5765   5
 11. **5772   5
 12. **5785   5
 13. **5787   4.5
 14. **5789   5
 15. **5934   5
 16. **5936   4.5
 17. **5942   5
 18. **5954   5
 19. **5961   5
 20. **5968   4.5
 21. **5974   5
 22. **6307   4.5
 23. **6332   4.5
 24. **7622   5
 25. **7634   5
 26. **7638   5
 27. **7641   4.5
 28. **7715   5
 29. **7741   5

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu aby np. podwyższyć ocenę, proszone są o kontakt. Proponowana ocena zostanie anulowana i wtedy będzie można przystąpić do egzaminu.

Szczegóły dotyczące strony technicznej egzaminu w następnym komunikacie.