PO2018: ogłoszenia na początek semestru

Wejściówka na pierwszych zajęciach

Wejściówki nie ma na pierwszych zajęciach z PO.

Komputerowe stanowiska pracy

Ocenie podlegają wyłącznie rozwiązania wykonane na stanowisku komputerowym w pracowni, natomiast nie podlegają ocenie zadania wykonane na własnym laptopie.

Platforma https://e.uksw.edu.pl/

Przed zajęciami student powinien upewnić się, że może zalogować się do moodle i ma tam dostęp do swojej grupy. Jeżeli nie, należy to jak najszybciej wyjaśnić w Dziekanacie (prowadzący zajęcia laboratoryjne nie ma odpowiednich uprawnień i w tym zakresie nie udzieli pomocy).

Przeniesienia do innej grupy

Ogólna zasada jest taka, że skład grup zajęciowych określa usos i nie ma możliwości przechodzenia do innej grupy. Ponieważ pewna liczba studentów po pierwszym semestrze rezygnuje, może się zdarzyć, że niektóre grupy mogą jednak faktycznie okazać się mniej liczne niż inne. W takim przypadku przejście do innej grupy – za zgodą prowadzącego i Dziekanatu – jest możliwe pod warunkiem, że nie powoduje pogłębienia tych różnic, ale ich wygładzenie. Dużo więc będzie zależało od frekwencji na pierwszych zajęciach. Kto nie przyjdzie na pierwsze zajęcia swojej grupy, ten zwalnia miejsce, nie mając gwarancji, że znajdzie je w innej.

Zasady zaliczenia laboratoriów

Zasady są dostępne w zakładce:
Programowanie Obiektowe|Zasady zaliczenia lab.|Zasady dla zadań lab.