Wyniki egzaminu z PO z dn. 11.09

Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej, liczbę zdobytych punktów z części praktycznej, sumę punktów i ocenę.

 1. 026   21   0   21   3.0
 2. 060   23.5   2   25.5   3.5
 3. 088   5   0   5   2.0
 4. 131   14.5   3   17.5   2.0
 5. 136   7.5   8   15.5   2.0
 6. 199   6   1   7   2.0
 7. 212   22   11   33   4.5
 8. 316   2   9   11   2.0
 9. 321   22   3   25   3.5
 10. 324   14.5   7   21.5   3.0
 11. 326   6   1   7   2.0
 12. 353   8   1   9   2.0
 13. 360   15   0   15   2.0
 14. 376   20.5   11   31.5   4.0
 15. 388   4.5   0   4.5   2.0
 16. 399   15   2   17   2.0
 17. 410   19   10   29   4.0
 18. 592   17+ ε   3   20+ ε   3.0
 19. 719   2.5   8   10.5   2.0

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.

PO 2018: nadsyłanie rozwiązań zadań semestralnych

Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów z laboratorium, mają prawo do poprawy. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu rozliczył swoje zadanie semestralne, to jest już dopuszczony do poprawy. Warto teraz przypomnieć o pozytywnym zaliczeniu swoim prowadzącym, ponieważ będę ich prosił o sporządzenie list osób, które otrzymały oceny pozytywne. Tylko osoby, które będą na tych listach, zostaną dopuszczone do poprawy.

Egzamin z PO planowany jest na drugi tydzień sesji wrześniowej. Dokładny termin zostanie podany w oddzielnym ogłoszeniu.

Studenci przekazują prace do oceny zgodnie z terminami ustalonymi przez swoich prowadzących. Studenci z mojej grupy, którzy chcą przystąpić do poprawy, a nie mają jeszcze zaliczonego zadania semestralnego, przesyłają mi je do oceny w postaci załącznika do maila do 5 września (środa) włącznie. Prace przesłane później mogą nie zostać ocenione. Wszystkie oceny muszą zostać wystawione do końca weekendu 8-9.09.

Uwaga: proszę nie załączać pliku wykonywalnego *.exe, ponieważ to może klasyfikować mail jako spam. Ten jeden plik wygeneruję sobie sam, kompilując pliki źródłowe. Natomiast na temat sposobu usuwania innych zbędnych plików z projektu MS Visual Studio poleceniem „Clean” można przeczytać w artykule Building and Cleaning Projects and Solutions in Visual Studio.

Wyniki egzaminu z PO z dn. 29.06

Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów z części teoretycznej, liczbę zdobytych punktów z części praktycznej, sumę punktów i ocenę.

 1. 026   10.5   5   15.5   2.0
 2. 037   13.5   12.5   26   3.5
 3. 060   16.5   1   17.5   2.0
 4. 088   5.5   5   10.5   2.0
 5. 131   6.5   5   11.5   2.0
 6. 136   3.5   0   3.5   2.0
 7. 146   12.5+ ε   7.5   20+ ε   3.0
 8. 175   16.5   5   21.5   3.0
 9. 199   0.5   0   0.5   2.0
 10. 219   9.5   16   25.5   3.5
 11. 221   12+ ε   16   28+ ε   4.0
 12. 229   11   11   22   3.0
 13. 234   11.5   15   26.5   3.5
 14. 316   3.5   4   7.5   2.0
 15. 319   17   5   22   3.0
 16. 321   16.5   0   16.5   2.0
 17. 324   11.5   0   11.5   2.0
 18. 326   9.5   6   15.5   2.0
 19. 360   5   5   10   2.0
 20. 376   17   0   17   2.0
 21. 383   15.5   5.5   21   3.0
 22. 388   2.5   0.5   3   2.0
 23. 392   13+ ε   7   20+ ε   3.0
 24. 399   4.5   5   9.5   2.0
 25. 409   19+ ε   5   24+ ε   3.5
 26. 410   7.5   0   7.5   2.0
 27. 420   22.5   10   32.5   4.5
 28. 592   12.5   1   13.5   2.0
 29. 719   0   0   0   2.0

W razie niejasności proszę o kontakt mailowy.

Wyniki z egzaminu z dn. 13.06 (termin zero)

Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę.

 1. 039   20 pkt.   4
 2. 045   15 pkt.   3
 3. 050   17.5 pkt.   3.5
 4. 052   14.5 pkt.   3
 5. 064   17.5 pkt.   3.5
 6. 149   16 pkt.   3
 7. 166   18 pkt.   3.5
 8. 184   15 pkt.   3
 9. 217   16 pkt.   3
 10. 218   16 pkt.   3
 11. 231   15.5 pkt.   3
 12. 292   14 + ε pkt.   3
 13. 308   18.5 pkt.   3.5
 14. 345   14.5 pkt.   3
 15. 366   15 pkt.   3
 16. 367   17.5 pkt.   3.5
 17. 375   16.5 pkt.   3
 18. 381   16.5 pkt.   3
 19. 382   16.5 pkt.   3
 20. 395   17.5 pkt.   3.5
 21. 396   16 pkt.   3
 22. 398   14.5 pkt.   3
 23. 415   15.5 pkt.   3
 24. 418   15.5 pkt.   3
 25. 419   19 pkt.   3.5
 26. 420   16 pkt.   3
 27. 654   22 pkt.   4

Lista pozostałych osób, które uczestniczyły w egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry z nr indeksu i liczbę zdobytych punktów.

 1. 037 pkt.   11.5
 2. 060 pkt.   11.5
 3. 088 pkt.   11
 4. 136 pkt.   9.5
 5. 146 pkt.   9.5
 6. 175 pkt.   9
 7. 221 pkt.   6.5
 8. 229 pkt.   12.5
 9. 234 pkt.   11.5
 10. 274 pkt.   7.5
 11. 316 pkt.   4
 12. 319 pkt.   7
 13. 321 pkt.   11
 14. 326 pkt.   8
 15. 360 pkt.   12
 16. 376 pkt.   12
 17. 383 pkt.   10
 18. 388 pkt.   1
 19. 392 pkt.   5
 20. 399 pkt.   4
 21. 409 pkt.   12
 22. 410 pkt.   7
 23. 719 pkt.   1.5
 24. 880 pkt.   6

Oceny nie podlegają negocjacji.

W tym roku nie ma zwolnień z egzaminu za bardzo dobre wyniki z zajęć lab.

Studenci o nr indeksu: 104219, 99324 i 104199 proszeni są o kontakt z Dziekanatem w celu wyjaśnienia, na jakich warunkach są zapisani na wykład PO w USOSie.

PO 2018: Wejściówka na Lab.14

Bazując na kodzie Wejściówki na lab. 13 napisz szablon funkcji sumuj, która wykorzystując przeciążony operator += będzie sumowała obiekty z listy dynamicznej do jednego, lokalnie zadeklarowanego pomocniczego obiektu i zwracała ten obiekt przez wartość (tj. tak jak zwraca np. przeciążony operator +). Szablon tej funkcji ma jeden parametr: typ danych reprezentujący elementy w liście dynamicznej, oraz jeden argument wywołania: wskaźnik na pierwszy element (głowa listy). Podobnie jak w Wejściówce na lab. 13 napisz program, który tworzy listę dynamiczną elementów klasy bazowej wybranej do realizacji na lab. 12, ale tym razem sumuje je wywołując sumuj. W funkcji main po zsumowaniu wywołaj metodę wypisz na rzecz obiektu pomocniczego zwróconego przez sumuj.

Po przetestowaniu poprawnego działania wyżej opisanego kodu weź fragment kodu z rozwiązania zadania poziomu I z lab.13 tworzący listę obiektów wybranego jednego typu pochodnego i umieść w funkcji main pod przetestowanym kodem. Po utworzeniu listy obiektów wybranego typu pochodnego wykonaj sumowanie elementów ponownie wywołując sumuj. W funkcji main po zsumowaniu drugiej listy wywołaj metodę wypisz na rzecz zwróconego obiektu pomocniczego, po czym zwolnij obydwie listy dynamiczne i zakończ program.

Zwróć uwagę, aby przeciążony operator += dla klasy pochodnej oprócz pól z klasy bazowej sumował przynajmniej jedno z pól występujących tylko w klasie pochodnej, tj. aby jego funkcjonalność była szersza niż operatora dla klasy bazowej. Sprawdź, czy zawartości obiektów pomocniczych utworzonych po pierwszym i po drugim sumowaniu są takie, jakich się spodziewałeś.

PO 2018: Wejściówka na Lab.13

Do klasy bazowej wybranej do realizacji na lab. 12 (reprezentującej silnik samochodowy albo samochód albo urządzenie optyczne albo osobę na uczelni) dodaj przeciążony operator += jako metodę należącą do klasy. Zaproponuj własną logikę sumowania obiektów (np. gdyby to było sumowanie kwadratów, to wynikiem sumowania może być kwadrat, którego pole jest sumą pól składników sumy, albo którego bok ma długość równą sumie długości boków składników sumy). Korzystając z kodu wejściówki na lab. 12 utwórz listę dynamiczną zawierającą 5 elementów typu klasy bazowej, po czym zsumuj je korzystając z napisanego operatora. Na koniec wywołaj metodę wypisz na rzecz obiektu przechowującego wartość sumy.

Hint: na lab.13 będą rozwijane programy napisane na lab.12.