PO 2018: nadsyłanie rozwiązań zadań semestralnych

Zgodnie z regulaminem zaliczeń przedmiotów, studenci, którzy nie zdobyli wystarczającej liczby punktów z laboratorium, mają prawo do poprawy. Ci, którzy zamierzają uczestniczyć w poprawie, muszą jednak najpierw otrzymać ocenę pozytywną z zadania semestralnego. Rozwiązania zadań semestralnych (zzipowany komplet plików, spełniających wszystkie formalne wymagania) studenci przekazują do oceny swoim prowadzącym zajęcia. Jeżeli ktoś w czerwcu rozliczył swoje zadanie semestralne, to jest już dopuszczony do poprawy. Warto teraz przypomnieć o pozytywnym zaliczeniu swoim prowadzącym, ponieważ będę ich prosił o sporządzenie list osób, które otrzymały oceny pozytywne. Tylko osoby, które będą na tych listach, zostaną dopuszczone do poprawy.

Egzamin z PO planowany jest na drugi tydzień sesji wrześniowej. Dokładny termin zostanie podany w oddzielnym ogłoszeniu.

Studenci przekazują prace do oceny zgodnie z terminami ustalonymi przez swoich prowadzących. Studenci z mojej grupy, którzy chcą przystąpić do poprawy, a nie mają jeszcze zaliczonego zadania semestralnego, przesyłają mi je do oceny w postaci załącznika do maila do 5 września (środa) włącznie. Prace przesłane później mogą nie zostać ocenione. Wszystkie oceny muszą zostać wystawione do końca weekendu 8-9.09.

Uwaga: proszę nie załączać pliku wykonywalnego *.exe, ponieważ to może klasyfikować mail jako spam. Ten jeden plik wygeneruję sobie sam, kompilując pliki źródłowe. Natomiast na temat sposobu usuwania innych zbędnych plików z projektu MS Visual Studio poleceniem „Clean” można przeczytać w artykule Building and Cleaning Projects and Solutions in Visual Studio.