BBOB – terminarz rozliczeń

Informuję, że wszystkie zespoły przesłały mi poprawny dokument z wynikami testowego działania środowiska BBOB.

We wtorek, 25 kwietnia odbędzie się kolokwium nr 1, tj. odbędą się publiczne prezentacje (z wykorzystaniem projektora) uzyskanych wyników, wraz z ich omówieniem i dyskusją. W związku z tym obecność wszystkich zespołów w pełnym składzie jest obowiązkowa. Im lepszy będzie wynik algorytmu strategii ewolucyjnych, tym wyższa ocena z pierwszego kolokwium. Aby zostać dopuszczonym do prezentacji, należy najpóźniej w piątek, 21.04 rano, wysłać mi mailem wersję dokumentu z wstępnymi wynikami algorytmu. Opóźnienie będzie skutkowało obniżeniem oceny. Przesłanie mi tego dokumentu zbyt późno, tj. w poniedziałek, 24.04, może skutkować niedopuszczeniem do prezentacji.