BBOB – przypomnienie

Przypominam, że jutro rano czekam na dokument od Państwa z wynikami testowego uruchomienia waszych algorytmów w środowisku BBOB. Są to wyniki wstępne, które nie będą podlegały ocenie ani porównaniom, ale będą dowodem na to, że poprawnie zaimplementowaliście wasz algorytm, oraz że ten algorytm rzeczywiście szuka optimów w testowym środowisku.

Zwracam Państwa uwagę na reguły wywoływania funkcji ewaluacyjnej w waszych programach, a szczególnie na unikanie zbędnych wywołań (np. automatycznego wywoływania przy selekcji osobników, tworzeniu kopii osobnika, albo po krzyżowaniu a przed mutacją, kiedy wiadomo, że postać rozwiązania może jeszcze i tak ulec zmianie), żeby bez potrzeby nie tracić przyznanego budżetu. Aby tego uniknąć należy klasę reprezentującą osobnika wyposażyć w pole przechowujące jego wartość i aktualizować to pole tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest potrzebna bieżąca wartość rozwiązania a doszło wcześniej do modyfikacji genotypu.

Dokument, na który czekam, musi być podpisany – w tym celu należy napisać swoje imiona i nazwiska w miejscu tuż pod tytułem, np.: \author{Krzysztof Trojanowski i Adam Nowak}. Proszę też usunąć znak procent w linijce z tekstem % \section{Algorithm Presentation} i poniżej zamieścić krótki opis tego, jak działa wasz algorytm. Żeby w dokumencie poprawnie wyświetlały się polskie litery, w sekcji PREAMBLE na początku pliku należy dopisać dwie linijki: \usepackage{polski}\usepackage[utf8]{inputenc}.