BBOB, pierwsze podejście

Ponieważ większości udało się zrealizować zadanie, a tym, którym się nie udało, brakuje niewiele, proponuję przedłużenie terminu do dziś (pon., 10.04) do godz. 20:00.

Przypominam, że aby uzyskać końcowy dokument pdf, należy (zgodnie z opisem w http://coco.lri.fr/downloads/download15.02/bbobdocexperiment.pdf):

  1. wygenerować podstawową strukturę folderów na dane wynikowe (uruchomić pyton’owski skrypt „createfolders.py”), skompilować program, uruchomić i poczekać aż zakończy działanie,
  2. uruchomić skrypt „rungeneric1.py mydata”, gdzie „mydata” to nazwa folderu, w którym znajdują się wszystkie pozostałe podfoldery z plikami wynikowymi (ten skrypt wygeneruje rysunki pdf z wykresami do folderu „ppdata”),
  3. skopiować plik latex’owy (z archiwum: http://coco.lri.fr/downloads/download15.02/bbobexp15.02.tar.gz) „template1generic.tex” („templateBBOBarticle,tex” też może być) do folderu, w którym znajduje się folder „ppdata”, albo skopiować gdziekolwiek, po czym odpowiednio ustawić w pliku „template1generic.tex” ścieżkę dostępu do folderów z rysunkami w linijce cytowanej poniżej:
    \newcommand{\bbobdatapath}{ppdata/} % default output folder of rungeneric.py
  4. skompilować plik latex poleceniem „pdflatex template1generic”

Aby w/w kroki zakończyły się powodzeniem, należy na komputerze zainstalować:

  1. środowisko do kompilacji kodu programu
  2. środowisko python https://www.python.org/
  3. środowisko latex np. https://miktex.org/
  4. przyda się też GUI do Miktex’a, np. http://www.winedt.com/ (wersja 30-dniowa, w zupełności wystarczy), żeby nie trzeba było wywoływać latexa z linii poleceń i żeby łatwiej było edytować plik latex „template1generic”.

Miktex po instalacji dysponuje tylko minimalnym zbiorem bibliotek, ale w razie potrzeby sam pobiera z sieci te, których nie zainstalował (o ile go firewall nie powstrzyma). Gdyby nie pobierał, albo pobierał powoli, trzeba uruchomić „Maintenance|Miktex Package Manager” i wskazać inne „repository” (serwer z bibliotekami latexa do pobrania) w liście dostępnych.

Jakbym czegoś nie doszczegółowił w objaśnieniach powyżej, proszę pytać.