ZTP2020: zasady prowadzenia zajęć

Zgodnie z Decyzją Dziekana WMP.SNŚ nr 11/2020, zajęcia odbywają się za pomocą aplikacji Microsoft Teams, a materiały dydaktyczne są udostępniane z wykorzystaniem platformy Moodle (par. 1). Zajęcia realizowane są zgodnie z planem dla danego kierunku i trybu studiów w ramach synchronicznego kontaktu (student i prowadzący zajęcia uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach) (par.2 , pkt. 3).

Aby uczestniczyć w wykładzie ZTP, należy dołączyć do zespołu MS Teams „ZTP wykład, rok akad. 2020/2021” korzystając z kodu: 4p6gm8g

Zasady prowadzenia zajęć lab. ZTP:

  1. W dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbyć się zajęcia lab., będzie w moodle otwierana możliwość odczytania zadań do wykonania oraz będzie możliwość uploadowania kodów źródłowych stanowiących rozwiązania zadań – od rana do północy. Po uploadowaniu plików koniecznie należy kliknąć „oddaj do oceny”.
  2. Tego dnia, w porze planowego rozpoczęcia zajęć lab. na kanale Teams będą omawiane treści zadań i będzie możliwość dyskusji.
  3. W trakcie trwania zajęć prowadzący również będzie dostępny na MS Teams i będzie odpowiadał na indywidualne pytania zadane na czacie lub w formie „spotkania” na kanale.
  4. Ocena zależy od jakości rozwiązania zadań poziomu I i II. Zadanie poziomu I i zadanie poziomu II są oceniane odpowiednio: 6 i 4 pkt.
  5. Zadania należy wykonać samodzielnie (będą weryfikowane przez system antyplagiatowy).

Szczegółowe informacje dla poszczególnych grup lab. zostały zamieszczone na moodle.