ZTP2020: Wyniki z egzaminu w terminie pierwszym

Lista ocen osób, które brały udział w egzaminie. Wiersze zawierają: cztery ostatnie cyfry nr indeksu, ocenę i procentową liczbę zdobytych punktów.

 1. **0388   4.0   72.90 %
 2. **0886   3.5   66.70 %
 3. **2177   4.5   83.30 %
 4. **3165   4.0   75.00 %
 5. **3175   4.5   81.30 %
 6. **3192   4.0   79.20 %
 7. **3193   3.5   68.80 %
 8. **3210   4.0   72.90 %
 9. **3239   4.0   72.90 %
 10. **3428   3.5   68.80 %
 11. **6137   3.5   66.70 %
 12. **7363   4.0   77.10 %
 13. **7379   3.5   68.80 %
 14. **7388   3.5   66.70 %
 15. **7416   3.5   64.60 %
 16. **9319   3.0   50.00 %+ε