PO2021: zasady prowadzenia zajęć

Zgodnie z Decyzją Dziekana WMP.SNŚ nr 11/2020, zajęcia prowadzone są za pomocą aplikacji Microsoft Teams, a materiały dydaktyczne są udostępniane z wykorzystaniem platformy Moodle (par. 1). Zajęcia realizowane są zgodnie z planem dla danego kierunku i trybu studiów w ramach synchronicznego kontaktu (student i prowadzący zajęcia uczestniczą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach) (par.2 , pkt. 3).

Aby uczestniczyć w wykładzie PO, należy dołączyć do zespołu MS Teams „2020/21_L | WM-I-S1-E2-PO | WYK” korzystając z kodu: yutd307

Zasady prowadzenia zajęć lab. PO:

  1. W dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbyć się zajęcia lab., będzie w moodle otwierana możliwość odczytania zadań do wykonania oraz będzie możliwość uploadowania kodów źródłowych stanowiących rozwiązania zadań – od rana do północy. Po uploadowaniu plików koniecznie należy kliknąć „oddaj do oceny”.
  2. Tego dnia, w porze planowego rozpoczęcia zajęć lab. na kanale Teams będą omawiane treści zadań i będzie możliwość dyskusji.
  3. Po omówieniu zadań prowadzący pozostanie dostępny na MS Teams do końca trwania zajęć lab. i będzie odpowiadał na indywidualne pytania.
  4. Ocena zależy od jakości rozwiązania zadań poziomu I i II. Zadanie poziomu I i zadanie poziomu II są oceniane odpowiednio: 6 i 4 pkt.
  5. Za rozwiązanie zadania poziomu I można otrzymać 6 albo 0 pkt. Oceny pośrednie nie są przyznawane. Natomiast za rozwiązanie zadania poziomu II oceny pośrednie mogą być przyznawane.
  6. Zadania należy wykonać samodzielnie (będą weryfikowane przez system antyplagiatowy).

Szczegółowe informacje dla poszczególnych grup lab. zostały zamieszczone na moodle.