ZPO 2018: terminy w sesji poprawkowej

Poprawa oceny z laboratoriów: 25.02.2019 (poniedziałek) w godz. 11:15-15:00, sala 124 w bud. 24.
Egzamin II termin: 27.02.2019 (środa) w godz. 10:30-12:00, sala 1559 w bud. 15.