ZPO 2016: Lab.2 – hint

Zapoznaj się z informacjami na temat MathML (ang. Mathematical Markup Language, matematyczny język znaczników) podanymi w pliku lab2.html. Obejrzyj ten plik w oknie przeglądarki Firefox lub Safari (uwaga: w innych przeglądarkach plik może być wyświetlany niepoprawnie), oraz zapoznaj się z jego treścią w postaci źródłowej, tj. otwórz go korzystając z notatnika. Przećwicz pisanie w tym języku wyrażeń matematycznych reprezentujących równania wielomianowe dowolnego stopnia. Uwzględnij w wyrażeniach nawiasy.