ZPO 2016: Lab.2 – hint dla grup w tygodniu parzystym

Zapoznaj się z informacjami na temat HTML (ang. HyperText Markup Language) podanymi w pliku lab2B.html. Obejrzyj ten plik w oknie przeglądarki, oraz zapoznaj się z jego treścią w postaci źródłowej, tj. otwórz go korzystając z notatnika. Przećwicz pisanie w tym języku tabel.