ZPO 2015: Egzamin, I termin

Pierwszy termin egzaminu został zaplanowany na:
2 lutego 2016 (wtorek), na godz. 11:00 w sali A106.
Czas egzaminu: 90 minut.

Ze względu na czasochłonną procedurę potwierdzania osobistej obecności trzeba się liczyć z tym, że egzamin zakończy się nawet po godz. 13-ej. Po rozpoczęciu procedury potwierdzania obecności żadne osoby nie będą wpuszczane na salę.
Pozostałe zasady zaliczenia egzaminu – tutaj.