ZI2021: Pierwsze zajęcia

Pierwsze zajęcia konwersatorium „Zastosowania Informatyki” odbędą się zgodnie z planem we wtorek, 23 lutego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle i MS Teams.
Kod do MS Teams: mi8n6eu