Wyniki z egzaminu zerowego

Lista osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin zerowy. Wiersze zawierają nr indeksu i ocenę. Wyniki uwzględniają ustalenia dotyczące udziału w specjalnym wykładzie prof Seredyńskiego.

 1. 83824 3.5
 2. 90891 3
 3. 90998 5
 4. 91034 3
 5. 91063 3
 6. 91159 3
 7. 92444 3.5
 8. 93292 4.5
 9. 95109 4
 10. 95127 4.5
 11. 95145 3.5
 12. 95164 3.5
 13. 95181 5
 14. 95194 3
 15. 95221 4
 16. 95224 3
 17. 95229 4
 18. 95231 4
 19. 95257 4
 20. 95258 4.5
 21. 95281 3.5
 22. 96500 3
 23. 96517 3
 24. 96561 5
 25. 96565 5
 26. 96585 4.5
 27. 101683 3
 28. 102035 3.5

Lista osób, które uczestniczyły w egzaminie zerowym, ale ich liczba zdobytych punktów nie przekroczyła progowej wartości 50% możliwych do zdobycia punktów.

 1. 82633
 2. 86475
 3. 87935
 4. 88384
 5. 90986
 6. 91055
 7. 91141
 8. 95142
 9. 95149
 10. 95162
 11. 95198
 12. 95228
 13. 95233
 14. 95255
 15. 96518
 16. 96578

Gdyby ktoś uczestniczył w egzaminie i jest zapisany na liście obecności, ale nie został wymieniony na żadnej z list i nie jest zwolniony z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratoriów, proszę o pilny kontakt.