Poprawa ćwiczeń

Osoby zainteresowane poprawą negatywnej oceny z zajęć laboratoryjnych proszę o wysłanie mi mailem swojego zgłoszenia. Taka informacja jest mi potrzebna aby zarezerwować w odpowiednim czasie pracownię komputerową. Metoda poprawy będzie podobna, jak w przypadku Programowania Obiektowego: konieczne będzie napisanie programu, w którym zademonstrowana zostanie pełna wiedza z całego wykładu (włącznie z metaprogramowaniem i C++11). Planowany czas trwania: 3 godz. zegarowe. Czekam na zgłoszenia do piątku, 5.02 (potem będę nieobecny na uczelni aż do początku letniego semestru). Jeżeli zgłoszeń nie będzie, poprawa nie zostanie zorganizowana.