Wejściówka na lab.14

Do obydwu klas reprezentujących owoce z poprzedniej wejściówki dodaj operator +=, przy czym dla jednego typu owoców napisz ten operator w formie metody należącej do klasy, a dla drugiego – w formie funkcji globalnej.

Napisz funkcję main w której tworzone są dwie listy dynamiczne, zawierające: jedna owoce jednego typu, a druga drugiego. Dodaj do każdej z list po kilka obiektów utworzonych za pomocą konstruktora domyślnego, a następnie dla każdej z list zsumuj operatorem += jej obiekty, zapisując wynik do obiektów pomocniczych odpowiedniego typu zadeklarowanych jako obiekty lokalne funkcji main.