VS2013: Błąd kompilacji C4996

Aby uniknąć błędu kompilacji C4996 występującego, kiedy używamy starszych wersji niektórych funkcji bibliotecznych (np. strcpy), należy w opcji „Properties” naszego projektu ustawić „No” w dwóch miejscach: „Treat warning as errors” oraz „SDL checks”, tak jak to zostało pokazane poniżej:

Ustawienia VS2013
Project|Properties -> Configuration Properties -> C/C++ -> General