VS2013: Błąd kompilacji C4996

Aby uniknąć błędu kompilacji C4996 występującego, kiedy używamy starszych wersji niektórych funkcji bibliotecznych (np. strcpy), należy w opcji “Properties” naszego projektu ustawić “No” w dwóch miejscach: “Treat warning as errors” oraz “SDL checks”, tak jak to zostało pokazane poniżej:

Ustawienia VS2013
Project|Properties -> Configuration Properties -> C/C++ -> General