PO2021: Egzamin PO, termin 2 – lista osób

Lista osób dopuszczonych do egzaminu PO w dn. 21.09, wtorek, godz. 10:00 (drugi termin). Zawiera trzy ostatnie cyfry numeru indeksu osób.

 1. ***645
 2. ***673
 3. ***677
 4. ***687
 5. ***690
 6. ***694
 7. ***734
 8. ***909
 9. ***931
 10. ***958
 11. ***976

Do osób z powyższej listy dziś za pośrednictwem usosmail zostały przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do zespołu egzaminacyjnego na MS Teams (gdyby listu nie było w folderze z przychodzącą pocztą, proszę również sprawdzić folder SPAM).

Osobom, które zamierzają wziąć jutro udział w egzaminie, przypominam też o uploadowaniu do moodle w zakładce „WM-I-S1-E2-PO_2020/21_L_WYK_GR1” podpisanych oświadczeń. Odnośniki do formularzy oświadczeń są również w tej zakładce.

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące stanowiska komputerowego zostały przedstawione w komunikacie: PO2021: I termin egzaminu: 22 czerwca (wtorek), godz. 10.00.

Osoby, których nie ma na liście, a uzyskały ocenę pozytywną z laboratorium i chcą wziąć udział w egzaminie, proszone są o pilny kontakt.