PO2020: Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym

W związku z Zarządzeniem Nr 23/2020 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2020 r., odwołującym zajęcia dla studentów, wprowadzam zasady realizacji zajęć laboratoryjnych uwzględniające tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy moodle. Zasady będą obowiązywały do czasu przywrócenia zajęć na terenie uczelni.

  1. Wykłady będą udostępniane w postaci slajdów pod adresem: https://troja.uksw.edu.pl/category/pro2020/
  2. Zadania praktyczne realizowane do tej pory na zajęciach lab. będą wykonywane zdalnie. W tym celu:
    1. W dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbyć się zajęcia danej grupy, będzie w moodle otwierana możliwość odczytania zadań do wykonania oraz będzie możliwość uploadowania kodów źródłowych stanowiących rozwiązania zadań – od rana do północy. Zadania należy wykonać samodzielnie.
    2. Ocena zależy od: wejściówki, zadania poziomu I oraz zadania poziomu II. Nie działająca wejściówka lub jej brak powoduje, że zadania poziomu I i II od razu otrzymują zero pkt. Zadanie poziomu I i zadanie poziomu II są oceniane tak jak na zajęciach: 6 + 4 pkt.

Szczegółowe zasady współpracy w celu realizacji zadań zostaną określone przez prowadzących zajęcia lab.
Uwaga: wyjątkowo w bieżącym tygodniu grupy środowe i czwartkowe mogą uploadować rozwiązania zadań do północy w piątek.