Plan laboratoriów ZPO2016 – prognoza

Poniżej grafika, przedstawiająca plan zajęć laboratoryjnych ZPO ze wskazaniem tygodni i grup, które w tych tygodniach mają zajęcia. Jest to prognoza, ponieważ w razie ewentualnych zmian w planie (w rodzaju np. godzin dziekańskich) niezbędne będą kolejne adaptacje, tak aby zachowana została równa liczba godzin zajęć dla wszystkich grup.

Plan lab. ZPO 2016
Plan lab. ZPO 2016
Plan lab. ZPO 2016 - objaśnienie użytych kolorów
Plan lab. ZPO 2016 – objaśnienie użytych kolorów

Uwaga: dla zachowania równego rytmu pracy grup oraz równej liczby zajęć zostały wprowadzone dwie zmiany w cyklu pracy:

  1. zmiany w cyklu pracy grup wtorkowych: 3 stycznia mają zajęcia grupy 3 i 5, a nie 4 i 6.
  2. zmiany w cyklu pracy grupy czwartkowej:
    1. 17 listopada zajęcia ma grupa 2, a nie grupa 1,
    2. 5 stycznia zajęcia ma grupa 1, a nie grupa 2.