Oddawanie zadań – przycisk „do oceny”

Niestety, daje się zauważyć, że wiele osób po zakończeniu pracy w laboratorium i uploadowaniu pliku do moodle nie klika przycisku „do oceny”. Dlatego ustaliliśmy z prowadzącymi ćwiczenia, że tuż po zajęciach będziemy wszyscy sprawdzać, czy zadania zostały potwierdzone jako „oddane do oceny” i jeżeli jakiś plik nie zostanie potwierdzony, natychmiast będzie wstawiana ocena zero bez oceniania jego zawartości. Na początek będzie to sprawdzane niezwykle rygorystycznie, aby dla przykładu ukarać zapominalskich, dlatego bardzo proszę wszystkich studentów o pamiętanie o tym obowiązku. W razie zapomnienia i w konsekwencji otrzymania oceny „zero” uprzedzam: wszelkie próby negocjacji są z góry skazane na niepowodzenie.

Powyższe restrykcje będą stosowane również wtedy, kiedy wejściówka nie została potwierdzona jako „oddana do oceny”. Ponadto plik wejściówki powinien mieć stempel czasowy ostatniej modyfikacji wcześniejszy, niż czas rozpoczęcia zajęć, na których wejściówka jest prezentowana. Jeżeli plik nie będzie zatwierdzony, lub będzie modyfikowany po czasie rozpoczęcia, wynik z zajęć zostanie zredukowany do zera. Ewentualne już wystawione oceny zostaną cofnięte. Ponieważ prawo nie działa wstecz, zgadzam się jednak, aby wszystkie niezatwierdzone wejściówki zostały zatwierdzone teraz. Jednak już od jutrzejszych zajęć zasada wchodzi w życie.