NMO 2017: slajdy – Część 6

NMOwyklad6-materialy.pdf

Zespoły implementujące algorytm roju cząsteczek do testów na BBOB wybierają wersję algorytmu ze współczynnikiem inercji (strona 3 slajdów, PSO with inertia weight parameter), który można następnie dowolnie tuningować w celu uzyskania lepszych wyników, np. zmieniać wartości w, c1c2, albo testować różne topologie sąsiedztwa.