BBOB – kolokwium I

We wtorek, 25.04 odbędzie się kolokwium I w formie prezentacji uzyskanych dokumentów. Prezentacja powinna trwać około 5 min. Najpierw omówienie algorytmu: jakie operatory, jakie parametry, jakie zdobyte doświadczenia (np. zaczynaliśmy od populacji X żeby na koniec zejść do Y osobników, wzmocniliśmy prawdopodobieństwo mutacji, itp.). Potem omówienie wyników. Skupiamy się przede wszystkim na wykresach z Rysunków 2 i 3. Będzie za mało czasu, aby omawiać wartości z tabelek.

Zwracam uwagę, że ocenianie są strategie ewolucyjne, tj. algorytm, w którym osobnik jest wyposażony w wektor współrzędnych X oraz wektor sigm. Sigmy mogą być wspólne (wtedy de facto jest to jedna zmienna) albo oddzielne dla każdej współrzędnej (wtedy jest to wektor). Dozwolone jest natomiast wszelkie tuningowanie, które tego ograniczenia nie narusza, czyli różne strategie selekcji, różne krzyżowania i formuły mutacji.

W trakcie prezentacji będzie odbywało się głosowanie. Wszyscy otrzymają karty do głosowania i będą wystawiać punkty pozostałym zespołom. Karty będą anonimowe.

Po prezentacjach odbędzie się liczenie punktów. Dwa najsłabiej ocenione zespoły uzyskują ocenę negatywną i będą musiały poprawić wyniki BBOB, ale już innym algorytmem – rojem cząsteczek (pozostawiam sobie prawo decyzji, czy tych zespołów będzie dwa, czy też ewentualnie może dołączy trzeci). Dlatego proponuję dziś jeszcze trochę poeksperymentować nad poprawieniem wyników i opracowaniem zaktualizowanych dokumentów. Ostateczne wersje dokumentów pdf razem z zzipowanym kodem źródłowym należy uploadować do moodle najpóźniej do jutra, do godz. 15:00. Prezentowane będą tylko dokumenty pdf pobrane przeze mnie z moodle. Ogłoszone wyniki będą nieoficjalne, ponieważ później przeprowadzę kontrolę antydopingową i przejrzę przesłane kody źródłowe.