Lista osób zwolnionych z egzaminu oraz pozostałych, dopuszczonych do egzaminu w I terminie

Lista osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki z laboratorium:

 1. 48049
 2. 59879
 3. 67889
 4. 73445
 5. 73507
 6. 75024
 7. 75062
 8. 90910
 9. 90944
 10. 91017
 11. 95155
 12. 95252
 13. 95260
 14. 96589

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

Lista pozostałych osób dopuszczonych do egzaminu w I terminie, w czerwcu:

 1. 47712
 2. 59459
 3. 59863
 4. 61851
 5. 61865
 6. 61993
 7. 62030
 8. 62088
 9. 63730
 10. 64423
 11. 64701
 12. 67730
 13. 67843
 14. 67877
 15. 67882
 16. 67907
 17. 73371
 18. 73386
 19. 73389
 20. 73392
 21. 73394
 22. 73396
 23. 73398
 24. 73408
 25. 73430
 26. 73470
 27. 73482
 28. 73502
 29. 75023
 30. 75065
 31. 75068
 32. 75072
 33. 75092
 34. 75100
 35. 82719
 36. 86296
 37. 86357
 38. 86373
 39. 86388
 40. 86806
 41. 87935
 42. 88384
 43. 90902
 44. 90984
 45. 91055
 46. 91063
 47. 91157
 48. 92421
 49. 93292
 50. 95109
 51. 95130
 52. 95162
 53. 95224
 54. 95228
 55. 95251
 56. 95255
 57. 95281
 58. 96532
 59. 96575
 60. 96862

Osoby, które zdobyły dostateczną liczbę punktów oraz spełniły pozostałe warunki zaliczenia laboratorium, a nie znalazły swojego nr indeksu na żadnej z list, proszone są o pilny kontakt ze swoimi prowadzącymi zajęcia laboratoryjne.