Legitymacja studencka konieczna na egzaminie z PO

Osoby uczestniczące w egzaminie z PO muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymację studencką) potwierdzający tożsamość właściciela. Wynika to z par. 29 pkt. 4 regulaminu studiów na UKSW, który brzmi:

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w obu terminach student otrzymuje z tego egzaminu ocenę niedostateczną. [..]

Dlatego właśnie, abym mógł jednoznacznie ustalić, kto uczestniczył w egzaminie, wszyscy uczestnicy egzaminu muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości student może wpisać się na listę obecności. Osoba, która nie będzie mogła okazać takiego dokumentu, będzie musiała opuścić aulę. Brak wpisu na liście będzie jednoznaczny ze stwierdzeniem nieobecności na egzaminie. Po ustaleniu listy obecności rozpocznie się egzamin. Wtedy żadna nowa osoba nie będzie już mogła dołączyć do udziału w egzaminie (drzwi do sali zostaną zamknięte na klucz).

Osoby, które nie zaliczą ćwiczeń w semestrze, w ogóle nie mogą przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie. Nie ma tu wtedy mowy o usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w tym terminie. Traktowane są wtedy zgodnie zasadami opisanymi w par. 29 pkt. 2:

W przypadku nieuzyskania przed sesją egzaminacyjną zaliczenia zajęć warunkującego
dopuszczenie do egzaminu, student przystępuje do tego zaliczenia w sesji poprawkowej i jeśli
je uzyska przysługuje mu jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej, a jeśli nie uzyska
zaliczenia otrzymuje z egzaminu ocenę niedostateczna. [..]

Tak więc osoby, które nie zaliczą ćwiczeń w semestrze, przystępują do poprawy do tego zaliczenia w sesji poprawkowej i jeśli im się powiedzie, przysługuje im jeden termin egzaminu w sesji poprawkowej. W razie niepowodzenia na tym egzaminie otrzymują ocenę niedostateczną.