lab.10 – hint

Zadania pierwszego i drugiego poziomu na lab. 10 będą polegały na rozwinięciu kodu napisanego na lab. 9 (dopisaniu nowych składowych do obydwu klas: (1) trapez i (2) trójkąt lub prostokąt, oraz zademonstrowaniu ich poprawnego działania). Jeżeli ktoś nie zrealizował całego zakresu zadania na lab.9 poziom 1, dobrym pomysłem jest dokończenie tego samodzielnie w domu, tak żeby na zajęciach zająć się od razu realizacją bieżącego materiału.