ZPO2017: Wyniki z egzaminu zerowego

Lista osób, które osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: nr indeksu, liczbę zdobytych punktów i proponowaną ocenę pod warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z lab. do 29.01.

 1. 86260 17.5 4
 2. 99027 21 4.5
 3. 99130 17.5 4
 4. 99204 13 3
 5. 99208 20 4.5
 6. 99227 18 4
 7. 99236 21 4.5
 8. 99242 20 4.5
 9. 99250 20 4.5
 10. 99257 21 4.5
 11. 99266 20 4.5
 12. 99321 13 3
 13. 99360 12.5 3
 14. 99367 12+ε 3
 15. 99387 22.5 5
 16. 100398 18.5 4
 17. 104029 18 4
 18. 104033 17.5 4
 19. 104065 20 4.5
 20. 104097 17 4
 21. 104099 22 5
 22. 104117 14 3
 23. 104125 17.5 4
 24. 104156 14.5 3.5
 25. 104163 16 3.5
 26. 104166 15.5 3.5
 27. 104178 13 3
 28. 104182 16.5 3.5
 29. 104184 18.5 4
 30. 104216 12+ε 3
 31. 104231 14.5 3.5
 32. 104235 23 5

Lista osób, które uczestniczyły w egzaminie zerowym, ale liczba zdobytych na egzaminie punktów nie przekroczyła progowej wartości 50% możliwych do zdobycia:

 1. 95158 11
 2. 95232 5.5
 3. 99026 2
 4. 99138 6
 5. 99274 0.5
 6. 99319 8.5
 7. 99326 2
 8. 104161 7
 9. 104186 9
 10. 104217 7.5
 11. 105999 10.5

W razie niejasności, proszę o kontakt. Oceny nie podlegają negocjacji.

ZPO 2017: Lab.8 – hint

Przy realizacji zadania 8 konieczne będzie zaimplementowanie obsługi wyjątków oraz postawione zostaną następujące wymagania:

 1. Nie używaj nigdzie konstrukcji pętli, a jedynie algorytmy STL. Zrób wyjątek od tej reguły i raz skorzystaj z pętli for opartej na zakresie (wykład 14, slajdy 43-45).
 2. Przynajmniej raz zamiast tworzyć obiekt funkcyjny, skorzystaj z wyrażenia lambda (wykład 14, slajdy 86-105).

W zadaniu trzeba będzie wygenerować serię liczb losowych z rozkładu gamma. Przykład kodu wykorzystującego generator gamma_distribution:


// Przykład użycia generatora liczb pseudolosowych o rozkładzie gamma
#include <iostream>
#include <random>

int main()
{
 std::default_random_engine generator;
 std::gamma_distribution<double> distribution (3.71,1.0);

 std::cout << "some gamma-distributed(3.71,1.0) results:" << std::endl;
 for (int i=0; i<10; ++i)
  std::cout << distribution(generator) << std::endl;

 return 0;
}

ZPO 2017: ogłoszenia na koniec semestru

1.

Studentów z moich grup proszę o sprawdzenie, czy wszystkie pliki z rozwiązaniami zadań z ZPO są w moodle. Jeżeli niektórych rozwiązań brakuje, a pliki cpp z tych zajęć zachowały się w Waszej skrzynce e-mail, proszę o uploadowanie. Mam na myśli szczególnie te sytuacje, kiedy osoba odrabiała zajęcia w innej grupie i moodle był już zamknięty, ale zadanie zostało zaliczone i ocena punktowa wystawiona. Mam też na myśli zajęcia nr 1 na początku semestru.
Wszystkie zadania w moodle w moich grupach zostały ponownie otwarte do niedzieli, 21.01, do godz. 23:55.

2.

Zajęcia lab. ZPO w przyszłym tygodniu są adresowane tylko do osób, które chcą poprawić jedną z ocen. Przychodzicie Państwo na te zajęcia wyłącznie do swojego prowadzącego, tj. tym razem nie ma możliwości zamiany. Studenci moich grup, zarówno z tygodni parzystych jak i nieparzystych, przychodzą na ten sam termin – środa, 24.01. Studenci z pozostałych grup przychodzą tak, jak to ustalił p. Zembrowski.

ZPO 2017: Lab.7 – hint

Zadania do rozwiązania na lab.7 będą dotyczyły działań na zbiorze punktów zdefiniowanych w przestrzeni n-wymiarowej. W części grup zadania będą wymagały znalezienia punktów niezdominowanych po czym wykonania na nim pewnych działań. Potrzebne też będą generatory liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym do generowania losowych punktów w przestrzeni.

Zadania do zrobienia na lab.7 będą więc wymagały powtórzenia fragmentów kodu z zadań podanych jako przygotowawcze do lab.6 i do lab.7. Dlatego warto je wcześniej rozwiązać i przetestować poprawność działania.