ZPO 2017: Lab.8 – hint

Przy realizacji zadania 8 konieczne będzie zaimplementowanie obsługi wyjątków oraz postawione zostaną następujące wymagania:

  1. Nie używaj nigdzie konstrukcji pętli, a jedynie algorytmy STL. Zrób wyjątek od tej reguły i raz skorzystaj z pętli for opartej na zakresie (wykład 14, slajdy 43-45).
  2. Przynajmniej raz zamiast tworzyć obiekt funkcyjny, skorzystaj z wyrażenia lambda (wykład 14, slajdy 86-105).

W zadaniu trzeba będzie wygenerować serię liczb losowych z rozkładu gamma. Przykład kodu wykorzystującego generator gamma_distribution:


// Przykład użycia generatora liczb pseudolosowych o rozkładzie gamma
#include <iostream>
#include <random>

int main()
{
  std::default_random_engine generator;
  std::gamma_distribution<double> distribution (3.71,1.0);

  std::cout << "some gamma-distributed(3.71,1.0) results:" << std::endl;
  for (int i=0; i<10; ++i)
    std::cout << distribution(generator) << std::endl;

  return 0;
}