ZPO 2017: Lab.7 – hint

Zadania do rozwiązania na lab.7 będą dotyczyły działań na zbiorze punktów zdefiniowanych w przestrzeni n-wymiarowej. W części grup zadania będą wymagały znalezienia punktów niezdominowanych po czym wykonania na nim pewnych działań. Potrzebne też będą generatory liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym do generowania losowych punktów w przestrzeni.

Zadania do zrobienia na lab.7 będą więc wymagały powtórzenia fragmentów kodu z zadań podanych jako przygotowawcze do lab.6 i do lab.7. Dlatego warto je wcześniej rozwiązać i przetestować poprawność działania.