NMO 2017: zajęcia we wtorek, 28.03

Informuję, że zajęcia NMO (wykład i laboratorium) we wtorek, 28.03, odbędą się planowo.

Po zliczeniu listów z deklaracjami udziału w WDI okazało się, że jest ich 8, co oznacza, że 10 osób z listy USOS nie przesłało mi takich deklaracji (w grupie jest zapisanych 18 osób i to licząc już z uwzględnieniem dwóch, którzy zrezygnowali i przysłali mi stosowną deklarację).

Osoby, które zamierzają się wybrać na WDI są oczywiście zwolnione z zajęć pod warunkiem, że na zajęciach będzie obecny reprezentant ich zespołu i zademonstruje wykonane badania eksperymentalne. Jeżeli wszystkie osoby z zespołu wybierają się na WDI, również są zwolnione, jednak odpowiednie pliki muszą zostać uploadowane do moodle przed terminem zajęć lab. Obejrzę je sam. Ponadto oczekuję wtedy od wszystkich nieobecnych członków zespołu potwierdzenia udziału w WDI.

Sprawy bieżące

  • Po sprawdzeniu w moodle (https://e.uksw.edu.pl) okazało się, że nikt jeszcze nie zgłosił żadnych plików jako rozwiązanie tematu 3: Variable Neighborhood Search. Dlatego przypominam że do 19 marca do 23:55 można uploadować rozwiązania tego zadania. W skład kompletu plików wchodzą:
    1. kod źródłowy programu
    2. arkusz excela (jeden plik) z wynikami – jeżeli jest za duży, należy zzipować.
    3. Dokument opisujący kluczowe parametry algorytmu: wartości k_max i l_max, wszystkie rodzaje operatorów sąsiedztwa i ich parametry, jakie były kryteria wyjścia z procedur: RVNS, SHAKE, VND, jaka zasada przyjęcia bądź odrzucenia x” została przyjęta w NBHCHANGE.
  • Osoby zainteresowane udziałem we wtorek, 28.03, w wydarzeniu „Warszawskie Dni Informatyki” przysyłają mi mailem swoją deklarację udziału w terminie do 27.03 (poniedziałek) do południa. Potwierdzeniem udziału jest zdjęcie w pomieszczeniach, gdzie wydarzenie się odbywa.