NMO 2017: zajęcia we wtorek, 28.03

Informuję, że zajęcia NMO (wykład i laboratorium) we wtorek, 28.03, odbędą się planowo.

Po zliczeniu listów z deklaracjami udziału w WDI okazało się, że jest ich 8, co oznacza, że 10 osób z listy USOS nie przesłało mi takich deklaracji (w grupie jest zapisanych 18 osób i to licząc już z uwzględnieniem dwóch, którzy zrezygnowali i przysłali mi stosowną deklarację).

Osoby, które zamierzają się wybrać na WDI są oczywiście zwolnione z zajęć pod warunkiem, że na zajęciach będzie obecny reprezentant ich zespołu i zademonstruje wykonane badania eksperymentalne. Jeżeli wszystkie osoby z zespołu wybierają się na WDI, również są zwolnione, jednak odpowiednie pliki muszą zostać uploadowane do moodle przed terminem zajęć lab. Obejrzę je sam. Ponadto oczekuję wtedy od wszystkich nieobecnych członków zespołu potwierdzenia udziału w WDI.