Sprawy bieżące

  • Po sprawdzeniu w moodle (https://e.uksw.edu.pl) okazało się, że nikt jeszcze nie zgłosił żadnych plików jako rozwiązanie tematu 3: Variable Neighborhood Search. Dlatego przypominam że do 19 marca do 23:55 można uploadować rozwiązania tego zadania. W skład kompletu plików wchodzą:
    1. kod źródłowy programu
    2. arkusz excela (jeden plik) z wynikami – jeżeli jest za duży, należy zzipować.
    3. Dokument opisujący kluczowe parametry algorytmu: wartości k_max i l_max, wszystkie rodzaje operatorów sąsiedztwa i ich parametry, jakie były kryteria wyjścia z procedur: RVNS, SHAKE, VND, jaka zasada przyjęcia bądź odrzucenia x” została przyjęta w NBHCHANGE.
  • Osoby zainteresowane udziałem we wtorek, 28.03, w wydarzeniu „Warszawskie Dni Informatyki” przysyłają mi mailem swoją deklarację udziału w terminie do 27.03 (poniedziałek) do południa. Potwierdzeniem udziału jest zdjęcie w pomieszczeniach, gdzie wydarzenie się odbywa.