Zwolnienia z egzaminu

Zwolnienia z egzaminu będą.
Dla osób posiadających komplet punktów z ćwiczeń prawdopodobieństwo zwolnienia z egzaminu graniczy z pewnością. Wobec pozostałych decyzje zostaną podjęte, kiedy otrzymam komplet ocen od p. Zembrowskiego.