ZTP2021: Wskazówki przed lab. 1

Zasady ogólne

Zasady wykonywania i oceniania programów na stacjonarnych zajęciach lab.:

  • Każdy uczestnik wykonuje na komputerze w pracowni dwa zadania w środowisku MS Visual Studio: podstawowe (pierwszego poziomu) za 6 pkt. i dodatkowe (drugiego poziomu) za 4 pkt.
  • Zadań nie wolno realizować na własnym laptopie.
  • Dopiero kiedy prowadzący odbierze i pozytywnie oceni zadanie podstawowe, można zacząć rozwiązywać zadanie dodatkowe (dodatkowe bywa łatwiejsze).
  • Studenci mogą realizować swoje zadania tylko na zajęciach – nie ma możliwości kończenia programu poza pracownią i przesyłania go do oceny w godzinach wieczornych czy następnego dnia.
  • Studenci obowiązkowo uploadują do moodle rozwiązane zadania I i II poziomu w trakcie zajęć. Rozwiązania uploadowane po zajęciach nie będą oceniane.

Pełny opis zasad został zamieszczony w moodle.

Rozwiązania będą weryfikowane za pomocą oprogramowania antyplagiatowego MOSS (tak samo jak w ubiegłym semestrze) dlatego oceny wystawione na zajęciach mogą jeszcze być korygowane na podstawie wyników raportu MOSS (zbytnie podobieństwo kodu powoduje obniżenie oceny u wszystkich wskazanych w raporcie, tj. bez ustalania, kto był rzeczywistym autorem, a kto splagiatował).

Ponieważ zajęcia laboratoryjne odbywają się stacjonarnie, proszę wszystkich uczestników zajęć o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 107/2021 Rektora UKSW z 29 września 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Porady przed lab. 1

Ponieważ plan ułożony jest tak, że pierwsze zajęcia laboratoryjne odbywają się przed pierwszym wykładem w semestrze, zadania realizowane na tych zajęciach będą dotyczyły materiału z ostatnich wykładów Programowania Obiektowego z poprzedniego semestru. Dlatego proszę Państwa o przejrzenie materiału z poprzedniego semestru, a zwłaszcza przypomnienie sobie i dopracowanie rozwiązań zadania z lab. 14, ponieważ może pojawić się zadanie, w którym trzeba będzie rozbudować kod tego rozwiązania.