ZTP2021: Organizacja i zasady udziału w egzaminie

Do egzaminu dopuszczone są osoby, które uzyskały ocenę pozytywną z ZTP lab. i jest ona wpisana w USOS.

1.
Na podstawie Decyzji Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r uczestnicy egzaminu są zobowiązani złożyć dwa podpisane oświadczenia:

  • oświadczenie o samodzielnej pracy podczas trwania egzaminu i o nie naruszeniu praw autorskich (Załącznik nr 1 w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia)
  • Podpisaną klauzulę informacyjną (Załącznik nr 2 w/w Decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia)

Warunkiem koniecznym udziału w egzaminie jest uploadowanie do moodle, kurs „Zaawansowane techniki programowania – Wykład – Grupa 1” (WM-I-S1-E3-ZTP_2021/22_Z_WYK_GR1), skanów (lub wyraźnych, czytelnych fotografii) obydwu podpisanych (!) oświadczeń w oddzielnych plikach najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (pół godziny to czas potrzebny na weryfikację złożonych oświadczeń celem ustalenia listy uczestników).
Hint: w razie braku skanera dobrym programem do fotografii dokumentów jest Microsoft Office Lens – PDF Scanner dostępny bezpłatnie w sklepie z aplikacjami dla telefonów z systemem Android i iOS.

2.
Do osób z listy dopuszczonych do egzaminu zostaną dziś wieczorem za pośrednictwem usosmail przesłane kody, których należy użyć w celu dołączenia do odpowiedniego zespołu na MS Teams (proszę sprawdzić również folder SPAM). Dołączyć można już teraz.

3.
W dniu egzaminu, kilka minut przed godz. 12:00 należy dołączyć do spotkania zespołu, którego kod został przesłany w mailu. Pytania zostaną udostępnione na platformie moodle ( https://e.uksw.edu.pl/ ).