ZTP 2019: Lista osób zwolnionych z egzaminu i wyniki z egzaminu zero

Trzy ostatnie cyfry z nr indeksu osób, które zostają zwolnione z egzaminu z wykładu za bardzo dobre wyniki na zajęciach laboratoryjnych:

 1. ***262
 2. ***278
 3. ***425
 4. ***455
 5. ***649

Osoby te otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry).

Lista osób, które otrzymały ocenę pozytywną z zajęć lab. i osiągnęły co najmniej 50% pkt. na egzaminie zerowym. Wiersze zawierają: trzy ostatnie cyfry nr indeksu i proponowaną ocenę.

 1. ***018 4
 2. ***178 3
 3. ***179 3.5
 4. ***184 3
 5. ***280 4.5
 6. ***353 3.5
 7. ***362 3
 8. ***372 3.5
 9. ***389 3.5
 10. ***396 3.5
 11. ***402 3
 12. ***420 3
 13. ***423 4
 14. ***424 3
 15. ***460 3.5
 16. ***479 3.5
 17. ***480 3
 18. ***507 4
 19. ***563 3
 20. ***634 3.5
 21. ***635 3
 22. ***638 5
 23. ***642 4
 24. ***644 3
 25. ***648 4.5
 26. ***653 4
 27. ***874 4

Lista osób, które otrzymały ocenę pozytywną z zajęć lab. i uczestniczyły w egzaminie zerowym, ale liczba zdobytych na egzaminie punktów nie przekroczyła progowej wartości 50% możliwych do zdobycia. Wiersze zawierają trzy ostatnie cyfry nr indeksu.

 1. ***088
 2. ***136
 3. ***137
 4. ***319
 5. ***388
 6. ***399
 7. ***403
 8. ***422
 9. ***646
 10. ***651
 11. ***880

W razie niejasności, proszę o kontakt. Oceny nie podlegają negocjacji.