ZPO 2018: Lista osób zwolnionych z egzaminu

trzy ostatnie cyfry z nr indeksu osób, które zostają zwolnione z egzaminu z wykładu za bardzo dobre wyniki na zajęciach laboratoryjnych:

  1. ***418
  2. ***420

Osoby te otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry).