Wyniki finałów rozgrywek w HEX

Wyniki finałów rozgrywek w HEX programów napisanych w ramach przedmiotu projekt zespołowy:

  1. PKP: ocena 5
  2. S-BGON: ocena 5
  3. Java: ocena 4.5
  4. WJAM: ocena 4.0
  5. HEX-SZPAKI: ocena 4.0

Aby ocena stała się prawomocna, do 12 czerwca należy przesłać dokumentację zawierającą opis programu wg szablonu podanego poniżej:

Dokumentacja niekompletna (tj. z niewypełnionymi rozdziałami lub podrozdziałami) będzie traktowana jako nieoddana.

Niedostarczenie dokumentacji w terminie do 12.06 skutkuje obniżeniem o 1 proponowanej oceny dla całego zespołu.
Niedostarczenie dokumentacji w terminie do końca sesji czerwcowej, tj. do 30 czerwca, skutkuje zamianą proponowanej oceny na negatywną dla całego zespołu.