Wyłączenia zasilania na kampusie

W ostatnim czasie zaczęły występować planowe wyłączenia zasilania w rejonie Warszawy, gdzie znajduje się kampus UKSW przy Wóycickiego (tak było w piątek 7.07, kiedy miałem ogłosić wyniki z I terminu egzaminu z PO i tak też zdarzyło się w ostatni piątek, 11.09). Powodują one wyłączenie wszystkich serwisów internetowych obsługiwanych przez maszyny tutejszej serwerowni. Ze względu na porę wyłączeń (piątek, późnym popołudniem), po powrocie zasilania przywracana jest w trybie pilnym tylko funkcjonalność wybranych, kluczowych serwisów (np. tym razem była to rekrutacja IRK). Pozostała funkcjonalność jest odtwarzana dopiero w poniedziałek (lub jeszcze później). Jednym z takich serwisów podnoszonych w drugiej kolejności, jest m.in. strona www „troja.uksw.edu.pl”.

Gdyby znów zdarzyło się, że zamiast tej strony w oknie przeglądarki będzie widoczny komunikat w rodzaju „Strona internetowa jest niedostępna ERR_CONNECTION_TIMED_OUT”, proszę sprawdzić, czy funkcjonują pozostałe usługi internetowe UKSW. Jeżeli nie, to prawie na pewno wyłączenie jest niezależne ode mnie.