PO2022: Lista osób zwolnionych z egzaminu

Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab. Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobrą). Ocena zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.

  1. **9238   5
  2. **9254   5
  3. **9227   5