PO2021: Przykładowy raport antyplagiatowy

W nawiązaniu do informacji o sprawdzaniu oddanych programów przez system antyplagiatowy prezentuję przykładowy raport dla pary rozwiązań zadania poziomu I na lab. 1, wygenerowany przez system antyplagiatowy MOSS (Measure Of Software Similarity). Pliki zostały zanonimizowane. System MOSS sprawdza rozwiązania „każdy z każdym” i generuje raport będący sumą raportów dla tych par, w których wystąpiły podobieństwa.