PO 2022: Wejściówka na Lab.13

Do klasy bazowej wybranej do realizacji na lab. 11 (reprezentującej samochód albo urządzenie optyczne albo osobę na uczelni) dodaj przynajmniej dwie metody czysto wirtualne. Następnie w dwóch klasach dziedziczących po tej klasie bazowej zaimplementuj odpowiednie wersje tych dwóch metod. W funkcji main utwórz jedną listę dynamiczną składającą się z obiektów obydwu typów klas dziedziczących (możesz wykorzystać kod rozwiązania zadania z lab. 11). Na przykładzie tej listy zademonstruj polimorfizm metod deklarowanych w bazowej jako czysto wirtualne (np. posługując się wskaźnikiem do typu bazowego wywołaj dla wszystkich obiektów w liście te czysto wirtualne metody, demonstrując w ten sposób ich różne działanie w zależności od typu obiektu).

Uwaga: zadanie daje dużą swobodę interpretacji, dlatego interpretacje identyczne mogą zostać potraktowane jako wykonane niesamodzielnie i mogą nie zostać uznane przez prowadzących. Wejściówki opracowane wspólnie przez kilka osób nie będą akceptowane. Sprawdzane będą podobieństwa pomysłów w obrębie grupy usos’owej, a także między grupami.