PO 2019: Lista osób zwolnionych z egzaminu

Lista zawiera cztery ostatnie cyfry numeru indeksu osób zwolnionych z egzaminu za bardzo dobre wyniki na zajęciach lab.

  1. **0425
  2. **0455
  3. **0649
  4. **1280
  5. **4018
  6. **7366
  7. **7388

Osoby te z egzaminu z wykładu otrzymują ocenę 5 (bardzo dobry), która zostanie wpisana do protokołu USOS jako ocena zdobyta w pierwszym terminie.