Plan laboratoriów ZPO 2017 – prognoza

Plan zajęć laboratoryjnych ZPO ze wskazaniem tygodni i grup, które w tych tygodniach mają zajęcia. Jest to prognoza, ponieważ w razie ewentualnych zmian w planie (w rodzaju np. godzin dziekańskich) niezbędne będą kolejne adaptacje, tak aby zachowana została równa liczba godzin zajęć dla wszystkich grup.

Plan lab. ZPO 2017
Plan lab. ZPO 2017

Zgodnie z zasadą (cytat z USOSa):

Zajęcia prowadzone z częstotliwością „co dwa tygodnie (nieparzyste)” odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością „co dwa tygodnie (parzyste)” odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć – odbędą się one dwa tygodnie później.