Laboratoria ZPO w styczniu

W związku z pytaniami informuję, że laboratoria ZPO w styczniu odbywają się wg harmonogramu przedstawionego w ogłoszeniu z 30 października 2017, niezależnie od tego, jaka kolejność grup jest zapisana w USOSie.

Przy okazji przypominam, że 23 stycznia i 24 stycznia odbędą się zajęcia nr 8 wspólne dla grup parzystych i nieparzystych, na które przychodzą tylko te osoby, które chcą anulować jedną ze swoich ocen (np. zero, ale niekoniecznie – można też chcieć zamienić inną ocenę) i zastąpić ją oceną zdobytą na tych zajęciach.