Część teoretyczna pracy dyplomowej – termin

nieprzekraczalnym terminie do 6 maja oczekuję przesłania mi części teoretycznej pracy dyplomowej, tj.:

  1. Zdefiniowanie problemu badawczego (tutaj w przeglądzie literatury można wspomnieć nie tylko książkę Storma i Price’a czy polskojęzyczną książkę Kusiaka et al., ale również inne książki poświęcone algorytmom ewolucyjnym, np. Arabasa, czy Michalewicza, a także – co najważniejsze – różne rozwinięcia tego algorytmu, które prezentujecie na seminariach; każdemu takiemu rozwinięciu można poświęcić 2-3 zdania).
  2. Przyjęte postępowanie
  3. Metodologia badań

Wskazówki, co powinno znaleźć się w każdym z rozdziałów znajdują się na stronie www: Ramowe wymagania, w tym, w pliku: Szablon pracy dyplomowej
(dobrym terminem nadsyłania mi tych rozdziałów jest okres między świętami Wielkanocy a długim weekendem majowym).

Przed przystąpieniem do pisania proszę też zapoznać się ze wskazówkami adresowanymi do studentów Department of Computer Science, University of York, UK (link dostępny na samym dole strony www: Ramowe wymagania), a zwłaszcza:

  1. slajdy 11-12: żart, demonstrujący sposób interpretowania obserwacji badań eksperymentalnych
  2. slajdy 18-19: przykład, demonstrujący w jaki sposób dobrze konstruować hipotezę badawczą i jak dowodzić jej prawdziwości.

Uwaga: zwracam uwagę, że terminów seminarium jest tylko siedem, dlatego akceptowalna jest co najwyżej jedna nieobecność. Osoby, które nie pojawiły się na ostatnim seminarium, tym samym wyczerpały już swój limit nieobecności na ten semestr.