Prace dyplomowe

Tematy prac magisterskich

Tematy prac magisterskich dostępne są na stronie Instytutu Informatyki w zakładce O Wydziale | Instytuty | Instytut Informatyki | Studia i Studenci. Proponowane tematy mogą jeszcze ulec doprecyzowaniu w trakcie prac.

Oczekiwania i możliwości

Tematy prac dyplomowych magisterskich mają zawsze charakter praktyczny, dlatego umiejętność biegłego programowania w przynajmniej jednym dowolnym języku wysokiego poziomu jest absolutnie niezbędna. Ponadto tematy dobierane są tak, aby wiązały się ze współczesną tematyką badawczą. Zakres tematów jest jednak dostosowany do rozmiarów właściwych dla pracy magisterskiej oraz wiedzy przekazywanej w trakcie studiów na naszym wydziale. Dlatego nie wymagają one od studenta szczególnie heroicznego wysiłku w celu przyswojenia sobie w krótkim czasie nowej, bardzo złożonej i rozległej wiedzy. Zakładam, że student sprawnie radzi sobie sam we wszystkim, czego uczył się w trakcie studiów, a otrzymuje ode mnie pełne wsparcie tam, gdzie niezbędna wiedza wykracza poza zakres programu.

Osoby, dla których publikacja naukowa niekoniecznie jest priorytetem, realizują po prostu zadany temat. Jest on jednak zawsze dobrany tak, aby istniała możliwość rozwinięcia go do poziomu badań o charakterze naukowym.

Poniżej istniejące publikacje prowadzonych przeze mnie studentów i dyplomantów:

 • Run-Time Schedule Adaptation Methods for Sensor Networks Coverage Problem, Krzysztof Trojanowski, Artur Mikitiuk, Jakub A. Grzeszczak, Computer Information Systems and Industrial Management, Springer, Cham, 2020
 • Application of Local Search with Perturbation Inspired by Cellular Automata for Heuristic Optimization of Sensor Network Coverage Problem, Krzysztof Trojanowski, Artur Mikitiuk, Krzysztof J. M. Napiorkowski, Parallel Processing and Applied Mathematics, Lecture Notes in Computer Science, vol. 10778. Springer International Publishing, 2018. str. 425-435.
 • Heuristic Optimization of a Sensor Network Lifetime Under Coverage Constraint, Krzysztof Trojanowski, Artur Mikitiuk, Frédéric Guinand, Michał Wypych, Computational Collective Intelligence: 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017, Proceedings, Part I, Springer International Publishing, 2017. str. 422–432.
 • Sensor Network Coverage Problem: A Hypergraph Model Approach, Krzysztof Trojanowski, Artur Mikitiuk, Mateusz Kowalczyk, Computational Collective Intelligence: 9th International Conference, ICCCI 2017, Nicosia, Cyprus, September 27-29, 2017, Proceedings, Part I, Springer International Publishing, 2017. str. 411–421,
 • „Louvain Method with Sorted Lists of Nodes for Network Partitioning”, Łukasz Rokita i Krzysztof Trojanowski, NetSci-X 2016, 11-13.01.2016, Wrocław
 • „Force-Directed Method for Graph Partitioning”, Jarosław Walędziak i Krzysztof Trojanowski, NetSci-X 2016, 11-13.01.2016, Wrocław
 • „Particles Types in A Swarm: Searching for Efficiency”, Łukasz Rokita i Przemysław Ogrodowski, artykuł przyjęty na konferencję Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), Vancouver, BC, Kanada, 12-16 lipca 2014 r.
 • Rozdział: Adaptive Differential Evolution with Hybrid Rules of Perturbation for Dynamic Optimization, w książce „Computational Intelligence”, Krzysztof Trojanowski, Mikołaj Raciborski, i Piotr Kaczyński. Springer. Studies in Computational Intelligence. vol. 465. 2013. Springer, str. 69-83.
 • „Stabilization of Users Profiling Processed by Metaclustering of Web Pages.” Michal Draminski, Blazej Owczarczyk, Krzysztof Trojanowski, Dariusz Czerski, Krzysztof Ciesielski i Mieczyslaw A. Klopotek. LP-IIS. 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7912. Springer, str. 179-186.
 • „Self-Adaptive Differential Evolution with Hybrid Rules of Perturbation for Dynamic Optimization.” Krzysztof Trojanowski, Mikołaj Raciborski, and Piotr Kaczyński. Journal of Telecommunications and Information Technology. no. 4/2011. 2011. str. 18-28
 • „Hybrid Rules of Perturbation in Differential Evolution.”Mikołaj Raciborski, Krzysztof Trojanowski i Piotr Kaczyński. ECTA – Int. Conf. on Evolutionary Computation Theory and Applications. ECTA is part of IJCCI, the International Joint Conference on Computational Intelligence. 2011.