ZTP2020: poprawa oceny z lab.

Osoby zainteresowane poprawianiem oceny z lab. proszone są o kontakt mailowy ze mną nie później niż do 7 marca (niedziela) do północy. Poprawa odbędzie się w poniedziałek, 8 marca, i godzina jej rozpoczęcia zostanie uzgodniona tego dnia rano (około godz. 9:00) wyłącznie z tymi osobami, które nadeślą swoje zgłoszenie w terminie. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.

Poprawa odbędzie się w trybie stałego kontaktu synchronicznego, tj. zadanie będzie należało rozwiązać w określonym czasie bez utraty połączenia zdalnego (obraz z kamery i dźwięk) a także udostępniając swój cały pulpit Windows w oknie MS Teams.

PO2021: Przykładowy raport antyplagiatowy

W nawiązaniu do informacji o sprawdzaniu oddanych programów przez system antyplagiatowy prezentuję przykładowy raport dla pary rozwiązań zadania poziomu I na lab. 1, wygenerowany przez system antyplagiatowy MOSS (Measure Of Software Similarity). Pliki zostały zanonimizowane. System MOSS sprawdza rozwiązania “każdy z każdym” i generuje raport będący sumą raportów dla tych par, w których wystąpiły podobieństwa.